GIỚI THIỆU CHUNG

Sơ đồ cơ cấu tổ chức, quản lý

Công ty Cổ phần VINACAMĐại Hội Cổ đông: Đại Hội Cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.

Hội đồng Quản trị: HĐQT do Đại hội Cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm, hiện HĐQT Công ty có 5 thành viên

Ban Tổng Giám đốc: Bộ máy điều hành hoạt động hằng ngày của công ty bao gồm Ban Tổng Giám đốc, 4 phòng ban chức năng, 3 chi nhánh.

Ban Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT cũng như trước pháp luật.

Tổng Giám đốc: Phụ trách chung mọi hoạt động của Công ty

Phó Tổng Giám đốc: Giúp Tổng Giám đốc trong tổ chức tác nghiệp của phòng Kế toán, phụ trách công việc quản trị hành chánh Công ty làm nhiệm vụ thường trực Công ty

Phó Tổng Giám đốc: Giúp cho Tổng Giám đốc Công ty trong tổ chức tác nghiệp của phòng Nghiệp vụ Kinh doanh, phụ trách công việc quản trị hành chánh Công ty. Hiện tại Phó Tổng Giám đốc được điều động phần vốn và biệt phái sang các Công ty mà Vinacam có vốn cổ phần lớn. Công việc tại Công ty là thực hiện kiêm nhiệm.  

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội: Giúp Tổng Giám đốc trong tổ

chức họat động kinh doanh phân bón các lọai, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi  nhánh của Công ty Cổ phần Vinacam tại TP.Hà Nội.


CÁC PHÒNG BAN:

1. Ban Trợ lý:

+ Tham mưu giúp việc cho Ban TGĐ trong việc xây dựng và phát triển Công ty, kiểm tra và giám sát tất cả hoạt động của Công ty.

        + Lên kế hoạch tổ chức và thực hiện các công việc Ban TGĐ giao.

+ Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu.

2. Phòng Nghiệp vụ - Kinh doanh:

  2.1. Bộ phân thương vụ:

+ Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và kế hoạch dài hạn

+ Quản lý hợp đồng kinh tế, hàng hóa, vật tư, theo dõi tình hình mua bán hàng hóa.
        + Thực hiện các thủ tục liên quan đến mua và bán hàng hóa (cả bán nội địa và xuất khẩu).

+ Giúp Tổng Giám đốc kiểm tra và tổng hợp tình hình trong quá trình thực hiện kế hoạch, phát hiện các vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp giải quyết.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch

+ Nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường, thông tin từ khách hàng và nhà cung cấp

+ Theo dõi, cập nhật số liệu 

    2.2. Bộ phận nghiệp vụ giao nhận:

     + Thực hiện các công việc của Công ty giao và của phòng giao

+ Báo cáo lãnh đạo cấp trên về những công việc đã và đang thực hiện, Phối hợp với các phòng ban khác trong công ty giải quyết các vấn đề phát sinh dến phần

việc có liên quan.

+ Tổ chức tiếp nhận, giao nhận hàng hóa nhập xuất của Công ty

+ Làm thủ tục hải quan nhập xuất hàng hóa

+ Tham gia đấu giá cung cấp phân bón cho các đơn vị có nhu cầu.

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh tổn thất với các đơn vị bảo hiểm, giám định, các đối tác liên quan.

+ Tổ chức vận chuyển hàng theo chỉ đạo của Lãnh đạo, làm việc với các hệ thống Cảng biển để sắp xếp cho tàu hoặc Cont cặp cảng dỡ hàng.

+ Tổ chức, kinh doanh, mua bán hàng hóa trong phạm vi uỷ quyền cũa Lãnh đạo.

+ Lưu trữ hồ sơ liên quan đến hàng hóa mà bộ phận đã thực hiện.

+ Nắm bắt các thông tin, văn bản liên quan đến các nghiệp vụ của phòng

   2.3. Bộ phận kho:

  + Thực hiện nhiệm vụ nhập - xuất hàng tại kho đảm bảo nhanh chóng hiệu quả.

  + Sắp xếp bảo quản hành hóa trong kho theo sơ đồ hạn chế hư hỏng, đảm bảo nguyên tắc PCCC.

      + Kiểm tra lấy mẫu từng lô hàng chuyển về Phòng.

 + Kiểm tra hàng hóa trong kho phát hiện hư hao mất mát báo cáo Lãnh đạo Công ty

3. Phòng Tổ chức - Hành chánh:

+ Quản lý hồ sơ lý lịch nhân viên toàn Công ty, giải quyết các thủ tục về chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, nghỉ hưu  

+ Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự

+ Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB-CNV toàn Công ty
        + Quản lý lao động, tiền lương của CB-CNV, xây dựng quy chế trả lương trong Công ty trình Tổng Giám đốc ban hành.

         + Quản lý các tài sản, công cụ lao động, phương tiện vận tải
        + Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh và các con dấu, thực hiện công tác lưu trữ các tài liệu thuộc lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ cơ quan và tham gia về an ninh quốc phòng với chính quyền địa phương.

4. Phòng Tài chính - Kế toán:

+ Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành.
        + Ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời, đầy đủ, trung thực và có hệ thống sự tăng giảm các nguồn vốn

+ Lập báo cáo để Tổng Giám đốc trình HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ đông đúng theo Điều lệ Công ty.

+ Phòng Kế toán là bộ phận chủ yếu trong Công ty cung cấp tài liệu cho Công ty kiểm toán độc lập, các đoàn thanh tra kiểm tra và các đối tượng khác theo điều lệ Công ty.

5. Các chi nhánh Công ty Cổ phần Vinacam:

Là một đơn vị trực thuộc Công ty có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

+ Nắm bắt thông tin thị trường trong và ngoài nước liên quan đến phân bón và những lĩnh vực nằm trong chiến lược phát triển của Công ty.

+ Tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến mua bán hàng hóa, ký hợp đồng bảo hiểm, chỉ định tàu, hợp đồng bốc dỡ hàng với cảng, hợp đồng đóng gói hàng hóa, hợp đồng thuê kho, bãi…

+ Thực hiện quản lý toàn bộ việc nhập xuất phân bón tại khu vực thành phố mà chi nhánh trú đóng cũng như các đại lý, báo cáo kịp thời cho Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan để theo dõi.

+ Các chi nhánh của Công ty Cổ phần Vinacam chưa áp dụng ISO.

Giám đốc Chi nhánh báo cáo việc hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh cho Tổng Giám đốc.

Thông Tin Thị Trường
(Từ ngày 1/7/2015)
Loại phân bón Giá (đ/kg)
TP.HCM Hà Nội Quy Nhơn
 SA Nhật hiệu Con hổ 3.800 - 3.650
 SA TQ hiệu Con hổ - - 3.600
 SA TQ Miểng 4.100 - -
 SA TQ hạt mịn vàng 2.700 - -
 Kali Israel hạt Miểng 8.050 9.100 -
 Kali Israel hạt nhuyển (bột) 7.450 - 7.250
 Kali Israel trắng 8.900 10.500 -
 DAP TQ Xanh Hồng Hà,TA 64 11.550 - -
 DAP TQ Xanh Tường Phong64 11.100 - -
  DAP TQ Xanh Hồng Hà 60 10.500 - -
 DAP TQ Nâu công nghệ USA 11.300 - -
 DAP Korea đen 14.350 - -
 DAP ÚC 11.800 - -
 DAP Ả RẬP 11.600 - -
 Urea TQ, hạt trong 7.800 - -
 Urea Ninh Bình 8.150 - -
  Urea Phú Mỹ 8.400 - -
  Urea đục Cà Mau 8.400 - -
 NPK Korea 16-16-8-13S 9.350 - -

Bấm vào đây hoặc Tên phân bón ở trên để xem diễn biến giá

- Giá có thể thay đổi, liên hệ ĐT 08.38246526 / 27 để có giá mới nhất

 
 
Cha và con gái
“Số hóa” cho cây trồng ở Đà Lạt
  
 

 
Bấm vào đây để tải Hành khúc Vinacam về máy bạn
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAM

Logo Vinacam

Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Quận 1, TP: Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3825 0322 - 08.3824 6526
Fax: 08.3824 5500
Email: vinacam@vinacam.com.vn
vinacamstar@gmail.com
Website: www.vinacam.com.vn 4.5 190505


 

vinacamglass.gif
 


agricam.jpg
 


VinaG7.jpg
 


VinacamHanoi.jpg
 
baobitrungdong.JPG

phanbonmiennam.jpg

phanbonbinhdien.jpg

~


Thông tin chứng khoán
Dự báo thời tiết
 Giá Ngoại tệ
Giá vàng
Kết quả xổ số
Kết quả bóng đá

2007 bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Vinacam
Địa chỉ: 28 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Quận 1, TP. HCM    -   Website:  www.vinacam.com.vn, www.vinacam.com, www.vinacam.vn
Điện thoại: (08)3 825 0322 - (08)3 824 6526 - Fax: (08)3 824 5500
Chịu trách nhiêm về nội dung: Vũ Duy Hải
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 87/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cấp 2011.
 
Lượt khách truy cập:
Khách đang truy cập: